Αιμοδυναμικό Εργαστήριο - Εργαστήριο Επεμβατικής Καρδιολογίας

To Αιμοδυναμικό Εργαστήριο - Εργαστήριο Επεμβατικής Καρδιολογίας ιδρύθηκε το 1971 ως τμήμα της καρδιοχειρουργικής κλινικής και ήταν από τα πρώτα εργαστήρια στην Ελλαδα όπου διενεργήθηκαν αγγειοπλαστικές και τοποθετήθηκαν ενδοστεφανιαίες προθέσεις. Από το 1991 λειτουργεί στα πλαίσια της Ά Καρδιολογικής Κλινικής.

Στο Εργαστήριο διενεργούνται επεμβατικές διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις σε ενήλικες που αφορούν σχεδόν όλες τις παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων.

Συγκεκριμένα όσον αφορά τα στεφανιαία αγγεία, διαγνωστικά διενεργούνται στεφανιογραφίες και ενδοστεφανιαία υπερηχογραφήματα και αξιολόγηση των στενώσεων με σύρμα πιέσεων. Θεραπευτικά διενεργούνται διαδερμικές επαναιματώσεις των στεφανιαίων αγγείων, από απλές μέχρι τις πλέον περίπλοκες (χρόνιες ολικές αποφράξεις, νόσος πολλαπλών αγγείων, νόσος στελέχους, ασθενείς με μοσχεύματα), είτε με αγγειοπλαστική με μπαλόνι, είτε με περιστροφική αθηρεκτομή, κατά κανόνα με τοποθέτηση ενδοστεφανιαίου πλέγματος (stent). Η επεμβάσεις γίνονται είτε από τη μηριαία αρτηρία είτε από το χέρι (από την κερκιδική αρτηρία).

Στο Εργαστήριο αντιμετωπίζονται άμεσα οξέα εμφράγματα με αναρρόφηση θρόμβων και διάνοιξη του αγγείου με σκοπό την καλύτερη τελική ροή.
Όσον αφορά τις καρδιακές βαλβίδες πέρα από την πλήρη αιμοδυναμική αξιολόγηση διενεργούνται θεραπευτικά βαλβιδοπλαστικές της αορτικής και της μιτροειδούς βαλβίδος. Επιπλέον σε συνεργασία με το καρδιοχειρουργικό και αναισθησιολογικό τμήμα από το 2008 έχει αρχίσει η διαδερμική εμφύτευση αορτικών βαλβίδων σε άτομα υψηλού καρδιοχειρουργικού κινδύνου.

Το εργαστήριο υποστηρίζ ει το τμήμα καρδιακής ανεπάρκειας-πνευμονικής υπέρτασης με τη διενέργεια βιοψίας μυοκαρδίου και λεπτομερών μετρήσεων των πιέσεων με δεξιό και αριστερό καθετηριασμό.

Όσον αφορά την αορτή, τα περιφερικά αγγεία και τις καρωτίδες, σε συνεργασία με τους αγγειοχειρουργούς του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ διενεργούνται θεραπευτικά αγγειοπλαστικές περιφερικών αγγείων και καρωτίδων και ενδοαυλική αντιμετώπιση ανευρυσμάτων και διαχωρισμών της αορτής και στενώσεων ισθμού της αορτής.

Η αντιμετώπιση συγγενών παθήσεων περιορίζ εται σε ασθενείς , εφήβους ή ενήλικες με μεσοκολπική επικοινωνία ή ασθενείς με ιστορικό εγκεφαλικών επεισοδίων και παρουσία ανοικτού ωοειδούς  τρίμματος και ασθενείς με στένωση ισθμού της αορτής.