Εργαστήριο Πνευμονικής Υπέρτασης

Το εργαστήριο Πνευμονικής Υπέρτασης της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του ΑΠΘ στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 2009 με αντικείμενο λειτουργίας τη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση των ασθενών με πνευμονική υπέρταση. Το εργαστήριο υπάγεται στην Α’ Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα παροχής υγειονομικής φροντίδας υψηλού επιπέδου, καθώς διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, στα οποία οι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε πλήρη κλινικό και εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο, όπως διαθωρακικό και διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα, σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης πνευμόνων, αξονική τομογραφία spiral και υψηλής ευκρίνειας, καρδιοαναπνευστική κόπωση και εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης. Παράλληλα, το αιμοδυναμικό εργαστήριο παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας δεξιού καθετηριασμού, πνευμονικής αγγειογραφίας, ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης και διαφόρων επεμβατικών πράξεων όπως η εφαρμογή κολπικής διαφραγματοστομίας για τη παρηγορική θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης. Το εργαστήριο συνεργάζεται με εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, όπως το Adult Congenital Heart Disease Centre στο Royal Brompton Hospital του Λονδίνου και το Lungenzentrum του Kerckhoff-Klinik της Γερμανίας.

Ωράριο
Τρίτη 12:00-14:00, μόνο με ραντεβού
Επικοινωνία
Τηλ : 2310-994.830
Τηλεφωνικό κέντρο ραντεβού ΑΧΕΠΑ: 2310 993312 και 2310 993313
fax  : 2310 994673
email: giannak@med.auth.gr
Στελέχωση
Χαράλαμπος Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ
Διευθυντής Α’ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ
Γεώργιος Γιαννακούλας Λέκτορας Καρδιολογίας ΑΠΘ
Σοφία-Αναστασία Μουράτογλου Επιστημονική Συνεργάτης Α’ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ