Εργαστήριο Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων

Το εργαστήριο Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής του ΑΠΘ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 2009 και έχει ως ιδιαίτερο αντικείμενο λειτουργίας τη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση ενηλίκων με συγγενείς καρδιοπάθειες.

Το ιατρείο υπάγεται σε μια ευρύτερη καρδιολογική μονάδα με δυνατότητες εξειδικευμένων μη επεμβατικών διαγνωστικών πράξεων, όπως διαθωρακικό και διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα, σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης, αξονική τομογραφία spiral και υψηλής ευκρίνειας, καρδιοαναπνευστική κόπωση και εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης. Διαθέτει επίσης αιμοδυναμικό εργαστήριο με δυνατότητα δεξιού καθετηριασμού, ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης και διαφόρων επεμβατικών πράξεων,όπως για παράδειγμα η διαδερμική σύγκλειση μεσοκολπικών ελλειμμάτων ή ανοικτού βοτάλειου πόρου.

Ταυτόχρονα το εργαστήριο συνεργάζεται με εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού όπως το Adult Congenital Heart Disease Centre στο Royal Brompton Hospital του Λονδίνου

Ωράριο
Πέμπτη 12:00-14:00, μόνο με ραντεβού
Επικοινωνία
Τηλ : 2310 994830
fax  : 2310994673
email: giannak@med.auth.gr
Στελέχωση
Χαράλαμπος Καρβούνης, Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ. Διευθυντής Α' Καρδιολογικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ
Γεώργιος Γιαννακούλας, Καρδιολόγος, Λέκτορας Καρδιολογίας ΑΠΘ
Σοφία-Αναστασία Μουράτογλου,Επιστημονική Συνεργάτης Α’ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ