Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης

Στο Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης διενεργούνται αναίμακτες και επεμβατικές διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που αφορούν τις διαταραχές της παραγωγής και αγωγής του ηλεκτρικού συστήματος της καρδιάς. Διενεργούνται ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες που σαν σκοπό έχουν την τεκμηρίωση παθολογικών βραδυκαρδιών ή ταχυκαρδιών. Επιπλέον θεραπευτικά μπορεί να γίνει παρέμβαση με τη μέθοδο της κατάλυσης του παθολογικού ηλεκτρικού «κυκλώματος» με υψίσυχνο ρεύμα σε περιπτώσεις ταχυκαρδιών (γνωστή μέθοδος με τον όρο «καυτηριασμός της παθολογικής ταχυκαρδίας», radiofrequency ablation). Η μέθοδος αυτή έχει πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας, ενώ οι πιθανές επιπλοκές είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Στο εργαστήριο αντιμετωπίζονται όλων των ειδών ταχυκαρδίες (υπερκοιλιακές και κοιλιακές), συμπεριλαμβανομένης και της κολπικής μαρμαρυγής σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Ακόμη διενεργούνται εξειδικευμένες επεμβάσεις με το σύστημα τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής απεικόνισης ENSITE – NAV-X.

Εμφυτεύονται όλων των ειδών βηματοδότες για τη θεραπεία συγκεκριμένων βραδυκαρδιών (συμπεριλαμβανομένων και των αμφικοιλιακών συστημάτων για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας). Επίσης είναι κέντρο εμφύτευσης αυτόματων απινιδωτών (συσκευές που εμφυτεύονται για την πρόληψη του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου σε υψηλού κινδύνου ασθενείς). Επιπλέον εμφυτεύονται και συσκευές μακροχρόνιας παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού σε περιπτώσεις ανεξήγητης συγκοπής.

Ο αναίμακτος εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει την 24ωρη καταγραφή με Holter monitor, τον έλεγχο όψιμων δυναμικών, την ειδική ανάλυση του καρδιακού ρυθμού με τη μέθοδο των «κυματιδίων», και τη διενέργεια της δοκιμασίας ανάκλισης – tilt testing για τον έλεγχο συγκοπτικών επεισοδίων.

Επιπλέον λειτουργεί Ιατρείο Αιφνιδίου θανάτου-μυοκαρδιοπαθειών σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα της Καρδιολογικής κλινικής (Κος Γ Ευθυμιάδης)

Ωράριο
Το Εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά και οι επεμβάσεις διενεργούνται με ραντεβού μετά από προγραμματισμό από τους υπεύθυνους ιατρούς.
Επικοινωνία
Σ. Παρασκευαίδης: 2310994883
Στελέχωση
Δρ Στέλιος Παρασκευαίδης MD, Καρδιολόγος,Διευθυντής ΕΣΥ
Εξοπλισμός
Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με ειδικό πολυκαταγραφικό μηχάνημα Bard Electrophysiology, και σύστημα τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής απεικόνισης ENSITE – NAV-X