Προσωπικό κλινικής

Διευθυντής Κλινικής Χαράλαμπος Καρβούνης  
Γραμματεία Φωτεινή Ερελιάδου    
       
Καθηγητές Σταύρος Χατζημιλτιάδης  
  Αντώνιος Ζιάκας  
  Γεώργιος Eυθυμιάδης  
       
 Αναπληρωτές Καθηγητές  Γεώργιος Σιάνος  
       
Επίκουροι Καθηγητές  Γεώργιος Γιαννακούλας  
   Θεόδωρος Καραμήτσος  
       
 Διευθυντές Αμαλία Μπουφίδου    
  Στέλιος Παρασκευαϊδης  
  Γεώργιος Καζινάκης    
  Γρηγόριος Σαββόπουλος  
  Περικλής Κουνατιάδης  
       
Προϊσταμένη Κλινικής Δέσποινα Μανίτσα  
       
Προϊσταμένη Στεφανιαίας Μονάδας Μαρία Λαλοπούλου  
       
Προϊσταμένη Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Αναστασία Πολίτου  
       
Προϊσταμένη Τεστ Κόπωσης Πασχαλιά Δερμιτζάκη