Εργαστήριο Μυοκαρδιοπαθειών

Το Εργαστήριο Μυοκαρδιοπαθειών της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής του ΑΠΘ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 2001 και έχει ως ιδιαίτερο αντικείμενο λειτουργίας τη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική υποστήριξη ασθενών με κληρονομούμενες καρδιοπάθειες με ιδιαίτερη έμφαση στις μυοκαρδιοπάθειες. Το εργαστήριο δέχεται και παρακολουθεί ασθενείς από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και την Θεσσαλία αφού μέχρι σήμερα αποτελεί μοναδική στο είδος του, στον παραπάνω γεωγραφικό χώρο, μονάδα παροχής εξειδικευμένης ιατρικής προσέγγισης για ασθενείς με κληρονομούμενες καρδιοπάθειες και τους συγγενείς τους.

Ο κύκλος εργασιών του ιατρείου περιλαμβάνει ενδεικτικά την παρακολούθηση 500 ασθενών με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, περίπου 100 ασθενών με ιδιοπαθή διατατική μυοκαρδιοπάθεια αλλά και περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια. Ταυτόχρονα το εργαστήριο συνεργάζεται με άλλες ευρωπαικές και εθνικές δομές στη μελέτη μυοκαρδιοπαθειών που σχετίζονται με συστηματικά μεταβολικά νοσήματα ( πχ νόσος του Fabry) ή αιματολογικά νοσήματα ( πχ μυοκαρδιοπάθεια ασθενών με ομόζυγο μεσογειακή αναιμία). Σε ακαδημαϊκό επίπεδο το εργαστήριο μεταλαμπαδεύει γνώσεις σχετικά με τις μυοκαρδιοπάθειες σε νέους καρδιολόγους ενώ 5 υποψήφιοι διδάκτορες εκπονούν στην παρούσα φάση με την υποστήριξη του εργαστηρίου διδακτορικές διατριβές. Η παρουσία του εργαστηρίου είναι συνεχής σε όλα τα εθνικά και στα περισσότερα ευρωπαϊκά καρδιολογικά συνέδρια με εργασίες αλλά και καινοτόμες ερευνητικές προτάσεις.

Ωράριο
Καθημερινά 09:00-13:00
Επικοινωνία
Τηλ: 2310993954
E-mail: efthymos@med.auth.gr
Στελέχωση
Γεώργιος Κ Ευθυμιάδης, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ
Δέσποινα Γ Παρχαρίδου, Ειδικευομένη Καρδιολογίας, διδάκτωρ ΑΠΘ
Ευστάθιος Δ Παγκουρέλιας, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ
Θωμάς Δ Γκόσιος, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ
Ματθαίος Διδάγγελος, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ
Αντώνιος Α Πανταζής, Consultant Cardiologist, The Heart Hospital, UCLH (Εξωτερικός Συνεργάτης)