Εργαστήριο Hχωκαρδιογραφίας

Πραγματοποιούνται:

Διαθωρακικά ηχωκαρδιογραφήματα – Doppler (από τακτικά εξωτερικά ιατρεία, κλινικές ΑΧΕΠΑ, και από άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος)
Διοισοφαγεία ηχωκαρδιογραφήματα
Stress echo

Ειδικές μελέτες – ερευνητικά πρωτόκολλα