Α Καρδιολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Α Καρδιολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

ιδρύθηκε την Άνοιξη του 1988 και εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ σε θαλάμους που παραχωρήθηκαν από την Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (3 θάλαμοι, Στεφανιαία Μονάδα, Υπομονάδα, και 1 θάλαμος που χρησιμοποιήθηκε για γραφεία ιατρών), και την ΩΡΛ κλινική (1 θάλαμος ανδρών και 1 θάλαμος γυναικών). Πρώτος διευθυντής της κλινικής υπήρξε ο τότε αναπληρωτής καθηγητής κ. Δ. Τσιφοδήμος. Μέλη ΔΕΠ της κλινικής ήταν τότε οι επίκουροι καθηγητές Σωτήριος Μόχλας, Κωνσταντίνος Γκεμιτζής, Παράσχος Γκελερής και Σταύρος Γαβριηλίδης. Στη συνέχεια ενσωματώθηκαν στην κλινική, προερχόμενοι από την Α Παθολογική Κλινική οι επίκουροι καθηγητές Γεώργιος Παρχαρίδης και Ιωάννης Στυλιάδης και αργότερα ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Λουρίδας, που ανήκε στην καρδιοχειρουργική κλινική.

Τον Αύγουστο του 1988 διορίσθηκαν οι πρώτοι ειδικευόμενοι. Το 1995 η κλινική μετεγκαταστάθηκε στον χώρο που ήταν η Α Παθολογική Κλινική, και έλαβε την μορφή που έχει και σήμερα. Μετά την συνταξιοδότηση του κ. Τσιφοδήμου, διευθυντές της κλινικής διετέλεσαν οι καθηγητές Γεώργιος Λουρίδας, Γεώργιος Παρχαρίδης,και Ιωάννης Στυλιάδης, ενώ σήμερα διευθυντής διατελεί ο καθηγητής καρδιολογίας κ. Χαράλαμπος Καρβούνης. Η κλινική έχει 8 μέλη ΔΕΠ׃ τους καθηγητές κ. Χαράλαμπο Καρβούνη και κ. Γεώργιο Γιαννόγλου, τους Αναπληρωτές Καθηγητές κ. Σταύρο Χατζημιλτιάδη και κ. Αντώνιο Ζιάκα, τους Επίκουρους Καθηγητές κ. Γεώργιο Ευθυμιάδη και κ. Γεώργιο Σιάνο και τους Λέκτορες κ. Γεώργιο Γιαννακούλα και κ. Θεόδωρο Καραμήτσο. Στην κλινική επίσης υπηρετούν 7 ιατροί, διευθυντές ΕΣΥ: οι κ. Τάκης Κάρουλας, Ιωάννης Γκουράσσας και Γεώργιος Καζινάκης, κ. Γρηγόριος Σαββόπουλος, Αμαλία Μπουφίδου, Στέλιος Παρασκευαίδης και Περικλής Κουνατιάδης. Επίσης στην κλινική υπηρετούν μονίμως 12-14 ιατροί που λαμβάνουν ειδικότητα καρδιολογίας.

Κάθε τέσσερις ημέρες, στην Κλινική εισάγονται ασθενείς από τα Επείγοντα Εξωτερικά Ιατρεία.

Επίσης, γίνονται εισαγωγές χρόνιων καρδιαγγειακών ασθενών από τα Κανονικά Εξωτερικά Ιατρεία, από το Ιατρείο Βηματοδότησης και Ηλεκτροφυσιολογίας και από το Ιατρείο Αρτηριακής Υπέρτασης.

Η Κλινική αποτελείται από

Τις Μονάδες:

 • Το τμήμα Κλινικής Καρδιολογίας
 • Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
 • Στεφανιαία Μονάδα

Τα Εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Δοκιμασίας Κόπωσης
 • Εργαστήριο Υπερήχων
 • Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης
 • Εργαστήριο Καρδιαγγειακής Μηχανικής
 • Εργαστήριο Μυοκαρδιοπαθειών – Καρδιακής Ανεπάρκειας
 • Εργαστήριο Πνευμονικής Υπέρτασης
 • Εργαστήριο Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων

Τα Εξωτερικά Ιατρεία:

 • Γενικό Καρδιολογικό
 • Ανθεκτικής Αρτηριακής Υπέρτασης
 • Βαλβιδοπαθειών και Στεφανιαίας Νόσου
 • Μυοκαρδιοπαθειών-Καρδιακής Ανεπάρκειας
 • Υπερλιπιδαιμίας
 • Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων
 • Πνευμονικής Υπέρτασης

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κλινικής περιλαμβάνει׃Εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής του ΑΠΘ

 • Εκπαιδευτικά μαθήματα ειδικευομένων
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα
 • Ετήσιο διεθνές συνέδριο

 

archontiko