• 19 συνέδριο
  19 συνέδριο
  New trends in Cardiology 2019
 • Α Καρδιολογική Κλινική
  Α Καρδιολογική Κλινική
  Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
 • Α Καρδιολογική Κλινική
  Α Καρδιολογική Κλινική
  Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
 • Α Καρδιολογική Κλινική
  Α Καρδιολογική Κλινική
  Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
 • Α Καρδιολογική Κλινική
  Α Καρδιολογική Κλινική
  Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
 • Α Καρδιολογική Κλινική
  Α Καρδιολογική Κλινική
  Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
 • Α Καρδιολογική Κλινική
  Α Καρδιολογική Κλινική
  Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
 • Α Καρδιολογική Κλινική
  Α Καρδιολογική Κλινική
  Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
 Στ. Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη 546 36
 (+30) 2310 994830

Η Α' Καρδιολογική Κλινική

Ιδρύθηκε την Άνοιξη του 1988 και εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

σε θαλάμους που παραχωρήθηκαν από την Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (3 θάλαμοι, Στεφανιαία Μονάδα, Υπομονάδα, και 1 θάλαμος που χρησιμοποιήθηκε για γραφεία ιατρών), και την ΩΡΛ κλινική (1 θάλαμος ανδρών και 1 θάλαμος γυναικών).

Πρώτος διευθυντής της κλινικής υπήρξε ο τότε αναπληρωτής καθηγητής κ. Δ. Τσιφοδήμος. Μέλη ΔΕΠ της κλινικής ήταν τότε οι επίκουροι καθηγητές Σωτήριος Μόχλας, Κωνσταντίνος Γκεμιτζής, Παράσχος Γκελερής και Σταύρος Γαβριηλίδης. Στη συνέχεια ενσωματώθηκαν στην κλινική, προερχόμενοι από την Α Παθολογική Κλινική οι επίκουροι καθηγητές Γεώργιος Παρχαρίδης και Ιωάννης Στυλιάδης και αργότερα ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Λουρίδας, που ανήκε στην καρδιοχειρουργική κλινική..

 

Η κλινική

..