Εργαστήριο Καρδιαγγειακής Μηχανικής και Αθηροσκλήρωσης (ΕΚΜΑ)

Δημοσιεύσεις

1) Coronary vessel wall thickening in relation to velocity and viscosity distribution
GD Giannoglou, JV Soulis, TM Farmakis, D. M. Farmakis, G. E. Louridas
Computers in Cardiology 2000; 27: 683-686
2) Suitability of venous and arterial conduits used for coronary artery bypass grafting in conjunction with coronary disease risk factors
Giannoglou G, Kouzi-Koliakou N, Kanellaki-Kiparissi M, Kazinakis G, Nouskas J, Kerameos-Foroglou C, Louridas G
International Journal of Cardiology. 2001 Aug;80(1):61-68
3) Haemodynamic factors and the important role of local low static pressure in coronary wall thickening
Giannoglou GD, Soulis JV, Farmakis TM, Farmakis DM, Louridas GE
International Journal of Cardiology. 2002 Nov;86(1):27-40
4) Computational heamodynamics of left coronary artery
Soulis JV, Farmakis TM, Giannoglou GD, Faltsi O, Sofialidis D, Josipovits J, Louridas GE
Advances in Computational Bioengineering 2003, 7:189-198
5) Molecular viscosity distribution in the left coronary artery tree
GD Giannoglou, JV Soulis, TM Farmakis, GE Louridas
Computers in Cardiology 2003;30:641-4
6) Diastole and its beneficial role in coronary atherogenesis
JV Soulis, GD Giannoglou, TM Farmakis, GE Louridas
Computers in Cardiology 2003;30:637-40
7) Wall shear stress gradient topography in normal left coronary artery tree. Possible implication to atherogenesis
TM Farmakis, JV Soulis, GD Giannoglou, GJ Zioupos, GE Louridas
Current Medical Research and Opinion. 2004, 20(5):587-96
8) Wall pressure gradient in normal left coronary artery tree
George D Giannoglou, Johannes V Soulis, Thomas M Farmakis, George A Giannakoulas, George E Parcharidis, George E Louridas
Medical Engineering & Physics (2005), 27(6):455–464
9) A computational model to predict aortic wall stresses in patients with systolic arterial hypertension
Giannakoulas G, Giannoglou G, Soulis J, Farmakis T, Papadopoulou S, Parcharidis G, Louridas G
Medical Hypotheses. 2005;65(6):1191-5
10) Wall shear stress in normal left coronary artery tree
Soulis JV, Farmakis TM, Giannoglou GD, Louridas GE
Journal of Biomechanics. 2006;39(4):742-9
11) Molecular viscosity in the normal left coronary arterial tree. Is it related to atherosclerosis?
Soulis JV, Farmakis TM, Giannoglou GD, Hatzizisis IS, Giannakoulas GA, Parcharidis GE, Louridas GE
Angiology. 2006 Jan-Feb;57(1):33-40
12) Pulsatile flow: A critical modulator of the natural history of atherosclerosis
Yiannis S. Chatzizisis, George D. Giannoglou
Medical Hypotheses 2006;67(2):338-340
13) Spatial and phasic oscillation of non-Newtonian wall shear stress in human left coronary artery bifurcation: an insight to atherogenesis
Soulis JV, Giannoglou GD, Chatzizisis YS, Farmakis TM, Giannakoulas GA, Parcharidis GE, Louridas GE
Coronary Artery Disease 2006 Jun;17(4):351-358
14) Prevalence of Ectasia in Human Coronary Arteries in Patients in Northern Greece Referred for Coronary Angiography
GD Giannoglou, AP Antoniadis, YS Chatzizisis, E Damvopoulou, GE Parcharidis, GE Louridas
American Journal of Cardiology 2006, 98(3):314-318
15) In Vivo Validation of Spatially Correct Three-Dimensional Reconstruction of Human Coronary Arteries by Integrating Intravascular Ultrasound and Biplane Angiography
GD Giannoglou, YS Chatzizisis, G Sianos, D Tsikaderis, A Matakos, V Koutkias, P Diamantopoulos, N Maglaveras, GE Parcharidis, GE Louridas
Coronary Artery Disease 2006, 17:533-543
16) In Vivo Accuracy of Geometrically Correct 3D Reconstruction of Human Coronary Arteries: Is it Influenced by Certain Parameters?
YS Chatzizisis, GD Giannoglou, A Matakos, C Basdekidou, G Sianos, A Panagiotou, C Dimakis, GE Parcharidis, GE Louridas
Coronary Artery Disease 2006, 17:545-551
17) Clinical significance of acute neurohormonal response after levosimendan treatment
G Giannakoulas, G Giannoglou, V Vassilikos, K Μartiadou, P Kalpidis, G Parharidis, G Louridas
American Journal of Cardiology 2006, 98(8):1123-1124
18) Predicting the risk of rupture of abdominal aortic aneurisms by utilizing various geometrical parameters: Revising the diameter criterion
G Giannoglou, G Giannakoulas, J Soulis, Y Chatzizisis, T Perdikides, N Melas, G Parcharidis, G Louridas
Angiology 2006, 57 (4):487-494
19) Integration of multi-modality imaging for accurate 3D reconstruction of human coronary arteries in vivo
GD Giannoglou, IS Chatzizisis, G Sianos, D Tsikaderis, A Matakos, V Koutkias, P Diamantopoulos, GE Parcharidis, GE Louridas
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Part A 2006 Dec;569(2):310-313
20) Prevalence of Narrowing ≥50% of the Left Main Coronary Artery Among 17300 Patients Having Coronary Angiography
GD Giannoglou, AP Antoniadis, YS Chatzizisis, E Damvopoulou, GE Parcharidis, GE Louridas
American Journal of Cardiology 2006;98:1202–1205. Erratum in: Am J Cardiol. 2007 Oct 1;100(7):1186
21) An Automated Model for Rapid and Reliable Segmentation of Intravascular Ultrasound Images
E Parissi, Y Kompatsiaris, YS Chatzizisis, V Koutkias, N Maglaveras, MG Strintzis, GD Giannoglou
Book Chapter: Lecture Notes in Computer Science 4345, 2006, pp. 368-377, Springer-Verlag Berlin Heidelberg book
22) The Syndrome of Rhabdomyolysis: Pathophysiology and Diagnosis
GD Giannoglou, YS Chatzizisis, G Misirli
European Journal of Internal Medicine 2007;18(2): 90–100
23) A Novel Active Contour Model for Fully Automated Segmentation of Intravascular Ultrasound Images: In-Vivo Validation in Human Coronary Arteries
GD Giannoglou, YS Chatzizisis, V Koutkias, I Kompatsiaris, M Papadogiorgaki, V Mezaris, E Parissi, P Diamantopoulos, MG Strintzis, N Maglaveras, GE Parcharidis, GE Louridas
Computers in Biology and Medicine 2007 Sep, 37(9):1292–1302
24) Is Left Coronary System More Susceptible to Atherosclerosis than Right? A Pathophysiological Insights
YS Chatzizisis, GD Giannoglou, GE Parcharidis, GE Louridas
International Journal of Cardiology 2007 Mar 2;116(1):7-13
25) Coronary Hemodynamics and Atherosclerotic Wall Stiffness: A Vicious Cycle
YS Chatzizisis, GD Giannoglou
Medical Hypotheses, 2007 Mar, 69(2), 349–355
26) Rupture of Abdominal Aortic Aneurysms. What Matters Most: Geometry or Blood Pressure?
G Giannakoulas, G Giannoglou, I Soulis, G Louridas, G Parharidis
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2007, vol 34(1);122
27) Flow parameters in normal left coronary artery tree. Implication to atherogenesis
JV Soulis, GD Giannoglou, GE Parcharidis, GE Louridas
Computers in Biology and Medicine 2007 May;37(5):628-36
28) Trimetazidine administration mnimizes myocardial damage and improves left ventricular function after percutaneous coronary interventins
A Lambrou, G Giannoglou, D Zioutas, N Fragakis, G Katsaris, G Louridas
Am J Cardiovasc Drugs 2007;7(2):143-150
29) Texture Analysis and Radial Basis Function Approximation for IVUS Image Segmentation
M Papadogiorgaki, V Mezaris, YS Chatzizisis, GD Giannoglou, I Kompatsiaris
The Open Biomedical Engineering Journal, 2007, 1, 53-59
30) Inhibition of Renin-Angiotensin System and Advanced Glycation End Products Formation: A Promising Therapeutic Approach Targeting on Cardiovascular Diseases
A Geronikaki, A Gavalas, V Dislian, G Giannoglou
Cardiovascular & Hematological Agents in Medicinal Chemistry, 2007, 5(4), 249-264
31) Non-Newtonian models for molecular viscosity and wall shear stress in a 3D reconstructed human left coronary artery
JV Soulis, GD Giannoglou, YS Chatzizisis, KV Seralidou, GE Parcharidis, GE Louridas
Medical Engineering & Physics, 2008, 30:9–19
32) In Vivo Comparative Study of Volume Measurements in Linear Versus Geometrically Correct Three-Dimensional Reconstruction of Coronary Arteries
YS Chatzizisis, GD Giannoglou, G Sianos, A Ziakas, D Tsikaderis, P Dardas, A Matakos, C Basdekidou, G Misirli, C Zamboulis, GE Louridas, GE Parcharidis
American Journal of Cardiology Jan 2008;101(2):263-267
33) Sex-related differences in the angiographic results of 14,500 cases referred for suspected coronary artery disease
GD Giannoglou, AP Antoniadis, YS Chatzizisis, E Damvopoulou, GE Parcharidis, GE, Louridas
Coronary Artery Disease 2008 Feb;19(1):9-14
34) Coenzyme Q10 Depletion: Etiopathogenic or Predisposing Factor in Statin Associated Myopathy?
Chatzizisis YS, Vaklavas C, Giannoglou GD
American Journal of Cardiology. 2008 Apr 1;101(7):1071
35) Image analysis techniques for automated IVUS contour detection
M Papadogiorgaki, V Mezaris, YS Chatzizisis, GD Giannoglou, I Kompatsiaris
Ultrasound in Medicine and Biology, 2008 Sep;34(9):1482-1498
36) Automated IVUS contour detection using intensity features and Radial Basis Function approximation
M Papadogiorgaki, V Mezaris, YS Chatzizisis, GD Giannoglou, I Kompatsiaris
Proceedings-IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems, art. No. 4262647, pp 183-188
37) Elevated heart rate and atherosclerosis: An overview of the pathogenetic mechanisms
GD Giannoglou, YS Chatzizisis, C Zamboulis, GE Parcharidis, DP Mikhailidis, GE Louridas
International Journal of Cardiology 126 (2008) 302–312
38) The Syndrome of Rhabdomyolysis: Complications and Treatment
YS Chatzizisis, G Misirli, AI Hatzitolios, GD Giannoglou
European Journal of Internal Medicine, 2008 Dec;19(8):568-74
39) Rupturgefahr abdomineller Aortenaneurysmen: Die Bedeutung computergestützter Mechanik (Rupture risk of abdominal aortic aneurysms: The role of computational mechanics)
G Giannoglou, G Giannakoulas, AI Hatzitolios, J Rudolf
Herz 2008;33:354-61
40) AFM study of the thrombogenicity of carbon-based coatings for cardiovascular applications
V Karagkiozaki, S Logothetidis, A Laskarakis, G Giannoglou, S Lousinian
Materials Science & Engineering B, 2008, Volume 152, Issues 1-3:16-21
41) Pathogenetic Mechanisms of Coronary Ectasia
AP Antoniadis, YS Chatzizisis, GD Giannoglou
International Journal of Cardiology 2008 Nov 28;130(3):335-343
42) Advances in stent coating technology via nanotechnology tools and process
V Karagkiozaki, S Logothetidis, G Giannoglou
European Journal of Nanomedicine 2008; 1:24-28
43) Impact of surface electric properties of carbon-based thin films on platelets activation for nano-medical and – sensing applications
V Karagkiozaki, S Logothetidis, S. Lousinian, G Giannoglou
International Journal of Nanomedicine 2008:3(4) 461–469
44) Low-density lipoprotein concentration in the normal left coronary artery tree
JV Soulis, GD Giannoglou, V Papaioannou, GE Parcharidis, GE Louridas
Biomedical Engineering Online, 2008 Oct 17;7(1):26
45) Atomic force microscopy probing platelet activation behavior on titanium nitride nanocoatings for biomedical applications
Karagkiozaki V, Logothetidis S, Kalfagiannis N, Lousinian S, Giannoglou G
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 2009 Mar;5(1):64-72
46) Molecular Basis of Statin Associated Myopathy
C Vaklavas, YS Chatzizisis, A Ziakas, C Zamboulis, GD Giannoglou
Atherosclerosis, 2009 Jan;202(1):18-28
47) Myocardial bridges spared from atherosclerosis: Overview of the underlying mechanisms
Chatzizisis YS, Giannoglou GD
Canadian Journal of Cardiology, 2009 Apr;25(4):219-22
48) Total Cholesterol Content of Erythrocyte Membranes and Coronary Atherosclerosis: An Intravascular Ultrasound Pilot Study
Angiology (in press) 2009 Jun 17
49) Adult Congenital Heart Disease Investigated with Cardiac Catheterization
Over A 20-Year Period
GD Giannoglou, AP Antoniadis, YS Chatzizisis, GE Louridas
The Open Cardiovascular Medicine Journal, 2009, 3, 124-127
50) Influence of Oscillating Flow on LDL Transport and Wall Shear Stress in the Normal Aortic Arch
J Soulis, G Giannoglou, M Dimitrakopoulou, V Papaioannou, S Logothetides, D Mikhailidis
The Open Cardiovascular Medicine Journal, 2009, 3, 128-142


Ωράριο

Το Εργαστήριο Καρδιαγγειακής Μηχανικής και Αθηροσκλήρωσης έχει ερευνητικό προσανατολισμό και λειτουργεί στα πλαίσια της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής.

Επικοινωνία

Τηλ/fax: 2310 994.837
www: cea.web.auth.gr
E-mail:(Γ. Γιαννόγλου): yan@med.auth.gr

Στελέχωση

Υπεύθυνος του Εργαστηρίου: Γιαννόγλου Γεώργιος, Καθηγητής Καρδιολογίας

Σούλης Ιωάννης, Καθηγητής ρευστομηχανικής ΔΠΘ
Για να δείτε τις δημοσιεύσεις του κ. Ι. Σούλη κάντε κλικ εδώ 
Δεληογλάνης Στέφανος, Ειδικευόμενος Καρδιολογίας
Οικονόμου Φώτιος, Ειδικευόμενος Καρδιολογίας
Χατζηζήσης Ιωάννης, Ειδικευόμενος Καρδιολογίας
Αντωνιάδης Αντώνιος, Ειδικευόμενος Καρδιολογίας
Κατράνας Σωτήριος, Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

Εξοπλισμός

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: 4
Holter 24ωρης παρακολούθησης ΗΚΓ: 2
Holter 24ωρης παρακολούθησης της ΑΠ: 1
Προγράμματα: FLUENT, MIMICS
Ηλεκτροκαρδιογράφος: 1

Τελευταία Νέα

To 14ο Συνέδριο «New Trends in Cardiology» πρόκειται να διεξαχθεί στις 11-12 Απριλίου 2014,...
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Α' Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ αναβαθμίστηκε και είναι...

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Καταχώρηση

This site is powered by Neoweb unit of Inventics Corporation