Εργαστήριο Μυοκαρδιοπαθειών

Δημοσιεύσεις

1: Pagourelias ED, Zorou PG, Tsaligopoulos M, Athyros VG, Karagiannis A,Efthimiadis GK. Carbon dioxide balneotherapy and cardiovascular disease. Int J Biometeorol. 2010 Oct 22.

2: Efthimiadis GK, Giannakoulas G, Parcharidou DG, Pagourelias ED, Kouidi EJ,Spanos G, Kamperidis V, Gavrielides S, Karvounis H, Styliadis I, Parcharidis GE. Chronotropic incompetence and its relation to exercise intolerance in hypertrophic cardiomyopathy. Int J Cardiol. 2010 Sep 17. [Epub ahead of print]

3: Pagourelias ED, Giannoglou G, Kouidi E, Efthimiadis GK, Zorou P, Tziomalos K, Karagiannis A, Athyros VG, Geleris P, Mikhailidis DP. Brain natriuretic peptide and the athlete's heart: a pilot study. Int J Clin Pract. 2010 Mar;64(4):511-7.

4: Efthimiadis GK, Parcharidou D, Pagourelias ED, Meditskou S, Spanos G, Hadjimiltiades S, Pliakos C, Gavrielides S, Karvounis H, Styliadis IH, Parcharidis GE. Prevalence and clinical outcomes of incidentally diagnosed hypertrophic cardiomyopathy. Am J Cardiol. 2010 May 15;105(10):1445-50. Epub 2010
Mar 30.

5: Pagourelias ED, Efthimiadis GK, Parcharidou DG, Pliakos C, Styliadis IH. Prognostic implications of the Doppler restrictive filling pattern in hypertrophic cardiomyopathy. Am J Cardiol. 2010 May 1;105(9):1358.

6: Dardas P, Mezilis N, Ninios V, Efthimiadis GK, Tsikaderis D, Pagourelias E, Pliakos C. Rheolytic thrombectomy in patients with acute coronary syndrome and large thrombus burden: initial and mid-term results from a single centre experience. Hellenic J Cardiol. 2010 Jan-Feb;51(1):27-36.

7: Efthimiadis GK, Pagourelias ED. Delayed hyperenhancement magnetic resonance imaging for sudden cardiac death risk stratification in hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2009 Dec 29;55(1):77.

8: Efthimiadis GK, Pagourelias ED, Meditskou S, Pliakos C, Styliadis IH, Parcharidis GE. Sudden death after alcohol septal ablation in hypertrophic cardiomyopathy. Am J Cardiol. 2009 Sep 1;104(5):743.

9: Efthimiadis GK, Parcharidou DG, Giannakoulas G, Pagourelias ED, Charalampidis P, Savvopoulos G, Ziakas A, Karvounis H, Styliadis IH, Parcharidis GE. Left ventricular outflow tract obstruction as a risk factor for sudden cardiac death in hypertrophic cardiomyopathy. Am J Cardiol. 2009 Sep 1;104(5):695-9. Epub 2009 Jun 24.

10: Efthimiadis GK, Pliakos C, Pagourelias ED, Parcharidou DG, Giannakoulas G, Kamperidis V, Hadjimiltiades S, Karvounis C, Gavrielidis S, Styliadis IH, Parcharidis G. Identification of high risk patients with hypertrophic cardiomyopathy in a northern Greek population. Cardiovasc Ultrasound. 2009 Jul 26;7:37.

11: Efthimiadis GK, Pliakos C, Pagourelias ED, Parcharidou DG, Spanos G, Paraskevaidis S, Styliadis IH, Parcharidis G. Hypertrophic cardiomyopathy with midventricular obstruction and apical aneurysm formation in a single family: case report. Cardiovasc Ultrasound. 2009 Jun 16;7:26.

12: Ziakas A, Gavrilidis S, Giannoglou G, Souliou E, Koskinas K, Gemitzis K, Hatzimiltiadis S, Efthimiadis G, Paraskevaidis S, Hatzitolios A, Savopoulos C, Parharidis G. Kinetics and prognostic value of inflammatory-sensitive protein, IL-6, and white blood cell levels in patients undergoing coronary stent implantation. Med Sci Monit. 2009 Apr;15(4):CR177-84.

13: Efthimiadis GK, Mezilis N, Meditskou S, Giannakoulas G, Karvounis H, Pliakos C, Parcharidis G. Preparticipation cardiovascular screening in competitive athletes: the case in a Greek population. Scand J Med Sci Sports. 2009 Apr;19(2):297-8. Epub 2008 Feb 2.

14: Papadopoulou K, Giannakoulas G, Karvounis H, Dalamanga E, Karamitsos T, Parcharidou D, Damvopoulou E, Efthimiadis GK, Styliadis I, Parcharidis G. Differences in echocardiographic characteristics of functional mitral regurgitation in ischaemic versus idiopathic dilated cardiomyopathy: a pilot study. Hellenic J Cardiol. 2009 Jan-Feb;50(1):37-44.

15: Efthimiadis GK, Parcharidou DG, Vassilikos V, Giannakoulas G, Pliakos C, Parcharidis GE. Triple type of obstruction in hypertrophic cardiomyopathy. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2008 Nov;9(11):1156-8.

16: Efthimiadis GK, Meditskou S, Vassilikos V, Hadjimiltiades S, Styliadis IH, Parcharidis GE. Surgical septal myectomy versus septal alcohol ablation for hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Swiss Med Wkly. 2008 May 31;138(21-22):322; author reply 322-3.

17: Efthimiadis GK, Meditskou S, Parcharidis GE. Athletes with repolarization abnormalities. N Engl J Med. 2008 May 22;358(21):2296; author reply 2297-8.

18: Efthimiadis GK, Spanos GP, Giannakoulas G, Boufidou A, Parcharidou DG, Karvounis H, Styliadis I, Parcharidis GE. Hypertrophic cardiomyopathy with late enhancement of the non-hypertrophied left ventricular segments. Hellenic J Cardiol. 2008 Mar-Apr;49(2):114-6.

19: Spanos GP, Arnaoutoglou MA, Zaglavara TA, Giannakoulas G, Efthimiadis GK. Time-resolved contrast-enhanced MRI in ventricular septal defect evaluation. Clin Radiol. 2008 Jun;63(6):724-6. Epub 2008 Feb 13.

20: Efthimiadis GK, Giannakoulas G, Hassapopoulou HP, Karvounis HI, Parcharidis GE. Prognostic value of Doppler-demonstrated left versus biventricular restrictive filling pattern in thalassemia major. Echocardiography. 2008 May;25(5):553; author reply 554.

21: Ziakas A, Gavrilidis S, Souliou E, Giannoglou G, Stiliadis I, Karvounis H, Efthimiadis G, Mochlas S, Vayona MA, Hatzitolios A, Savopoulos C, Pidonia I, Parharidis G. Ceruloplasmin is a better predictor of the long-term prognosis compared with fibrinogen, CRP, and IL-6 in patients with severe unstable angina. Angiology. 2009 Feb-Mar;60(1):50-9. Epub 2008 Apr 2.

22: Giannakoulas G, Parcharidou D, Efthimiadis G, Karvounis H, Styliadis I, Parcharidis G. Right ventricular dysfunction in chronic heart failure. Am J Cardiol. 2008 Apr 1;101(7):1070.

23: Efthimiadis GK, Meditskou S, Giannakoulas G, Parcharidou D, Styliadis I, Mochlas S, Parcharidis GE. Normal systolic function in hypertrophic cardiomyopathy: reality or myth? Eur Heart J. 2008 Apr;29(7):948; author reply 949. Epub 2008 Feb 28.

24: Styliadis I, Ziakas A, Karvounis H, Giannakoulas G, Efthimiadis GK, Parisiadou A, Anifanti M, Dalamanga E, Parcharidis G, Louridas G. The utility of the standard 12-lead electrocardiogram in the prediction of proximal right coronary artery occlusion in acute inferior myocardial infarction. J Emerg Med. 2008 Jul;35(1):67-72. Epub 2008 Mar 4.

25: Efthimiadis GK, Giannakoulas G, Hassapopoulou HP, Karvounis HI, Tsikaderis DD, Styliadis IH, Parcharidis GE. Prognostic significance of right ventricular diastolic function in thalassaemia major. Swiss Med Wkly. 2008 Jan 26;138(3-4):52-4.

26: Parcharidou DG, Giannakoulas G, Efthimiadis GK, Karvounis H, Papadopoulou KN, Dalamanga E, Styliadis I, Parcharidis GE. Right ventricular function in ischemic or idiopathic dilated cardiomyopathy. Circ J. 2008 Feb;72(2):238-44.

27: Efthimiadis GK, Spanos G, Giannakoulas G. Hypertrophic cardiomyopathy involving the right ventricular apex. Can J Cardiol. 2007 Dec;23(14):1162.

28: Papadopoulos CE, Pitsiou G, Karamitsos TD, Karvounis HI, Kontakiotis T, Giannakoulas G, Efthimiadis GK, Argyropoulou P, Parharidis GE, Bouros D. Left ventricular diastolic dysfunction in idiopathic pulmonary fibrosis: a tissue Doppler echocardiographic [corrected] study. Eur Respir J. 2008 Apr;31(4):701-6. Epub 2007 Dec 5. Erratum in: Eur Respir J. 2008 Aug;32(2):534.

29: Efthimiadis GK, Hitoglou-Makedou A, Giannakoulas G, Mitakidou A, Karamitsos T, Karvounis H, Mochlas S, Styliadis I, Stefanidis H, Parcharidis G, Louridas G. Clinical significance of N-terminal-probrain natriuretic peptide in hypertrophic cardiomyopathy. Heart Vessels. 2007 Sep;22(5):322-7. Epub 2007 Sep 20.

30: Efthimiadis GK, Karvounis H, Giannakoulas G, Parcharidou D, Parcharidis GE. Hypertrophic cardiomyopathy with systolic anterior motion of the posterior mitral leaflet. Anadolu Kardiyol Derg. 2007 Sep;7(3):353-4.

31: Efthimiadis GK, Meditskou S, Mezilis NE, Styliadis I, Manthos A, Parcharidis GE. Can septal myectomy prevent sudden cardiac death in hypertrophic obstructive cardiomyopathy? Eur Heart J. 2007 Sep;28(17):2177; author reply 2177-8. Epub 2007 Jul 31.

32: Efthimiadis GK, Mezilis NE, Styliadis IH. Implantation of cardioverter defibrillator in post-myocardial infarction patients: when and how? Eur Heart J. 2007 Oct;28(19):2416. Epub 2007 Jul 26.

33: Pitsiou G, Papadopoulos CE, Karvounis HI, Karamitsos TD, Giannakoulas G, Efthimiadis G, Kontakiotis T, Argiropoulou P, Parharidis GE. Utility of tissue Doppler imaging in predicting outcome in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Hellenic J Cardiol. 2007 May-Jun;48(3):143-51.

34: Efthimiadis GK, Giannakoulas G, Parcharidou DG, Karvounis HI, Mochlas ST, Styliadis IH, Papadopoulos CE, Kounatiadis P, Pliakos CI, Parcharidis GE, Louridas GE. Clinical significance of tissue Doppler imaging in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Circ J. 2007 Jun;71(6):897-903.

35: Efthimiadis GK, Mezilis NE, Giannakoulas G, Parcharidis GE. Septal alcohol ablation in hypertrophic obstructive cardiomyopathy: improving cardiac function by generating a myocardial scar. Eur Heart J. 2007 May;28(10):1270-1; author reply 1271. Epub 2007 Apr 26.

36: Papadopoulos CE, Karvounis HI, Giannakoulas G, Karamitsos TD, Efthimiadis GK, Parharidis GE. Predictors of left ventricular remodeling after reperfused acute myocardial infarction. Am J Cardiol. 2007 Apr 1;99(7):1024-5. Epub 2007 Feb 2.

37: Efthimiadis GK. Left atrium in hypertrophic cardiomyopathy: time for reconsideration of its clinical importance? Am J Cardiol. 2007 Mar 15;99(6):877-8. Epub 2007 Jan 4.

38: Efthimiadis GK, Giannakoulas G, Parcharidou DG, Ziakas AG, Papadopoulos CE, Karoulas T, Pliakos C, Parcharidis G. Subaortic and midventricular obstructive hypertrophic cardiomyopathy with extreme segmental hypertrophy. Cardiovasc Ultrasound. 2007 Mar 12;5:12.

39: Efthimiadis GK, Hassapopoulou HP, Tsikaderis DD, Karvounis HI, Giannakoulas G, Parharidis GE. Cardiac determinants of survival in beta-thalassemia. Haematologica. 2006 Dec;91(12 Suppl):ELT11.

40: Efthimiadis GK, Giannakoulas G, Parharidou DG, Karvounis HI, Mochlas ST, Styliadis IH, Gavrielides S, Gemitzis KD, Giannoglou GD, Parharidis GE, Louridas GE. Prevalence of systolic impairment in an unselected regional population with hypertrophic cardiomyopathy. Am J Cardiol. 2006 Nov 1;98(9):1269-72. Epub 2006 Sep 18.

41: Efthimiadis GK, Hassapopoulou HP, Tsikaderis DD, Karvounis HI, Giannakoulas GA, Parharidis GE, Louridas GE. Survival in thalassaemia major patients. Circ J. 2006 Aug;70(8):1037-42.

42: Kalemi T, Efthimiadis G, Zioutas D, Lambropoulos A, Mitakidou A, Giannakoulas G, Vassilikos V, Karvounis H, Kotsis A, Parharidis G, Louridas G. Phospholamban gene mutations are not associated with hypertrophic cardiomyopathy in a Northern Greek population. Biochem Genet. 2005 Dec;43(11-12):637-42.

43: Styliadis IH, Gouzoumas NI, Karvounis HI, Papadopoulos CE, Efthimiadis GK, Karamouzis M, Parharidis GE, Louridas GE. Effects of variation of atrioventricular interval on left ventricular diastolic filling dynamics and atrial natriuretic peptide levels in patients with DDD pacing for complete heart block. Europace. 2005 Nov;7(6):576-83. Epub 2005 Jul 18.

44: Efthimiadis GK, Parharidis GE, Karvounis HI, Papadopoulos CE, Gemitzis KD, Styliadis IH, Karoulas TN, Louridas GE. Left ventricular Doppler characteristics in first-degree relatives of patients with hypertrophic cardiomyopathy. Angiology. 2005 May-Jun;56(3):319-22.

45: Ketikoglou DG, Karvounis HI, Papadopoulos CE, Zaglavara TA, Efthimiadis GK, Parharidis GE, Louridas GE. Echocardiographic evaluation of spontaneous recovery of right ventricular systolic and diastolic function in patients with acute right ventricular infarction associated with posterior wall left ventricular infarction. Am J Cardiol. 2004 Apr 1;93(7):911-3.

46: Efthimiadis GK, Parharidis GE, Dourvas IN, Karvounis HI, Gemitzis KD, Savvopoulos GK, Styliadis IH, Karoulas TN, Louridas GE. Doppler echocardiographic evaluation of right ventricular diastolic function in patients with mitral regurgitation. J Heart Valve Dis. 2004 Jan;13(1):46-52.

47: Dourvas IN, Parharidis GE, Efthimiadis GK, Karvounis HI, Gemitzis KD, Styliadis IH, Karoulas TN, Louridas GE. Right ventricular diastolic function in patients with chronic aortic regurgitation. Am J Cardiol. 2004 Jan 1;93(1):115-7.

48: Efthimiadis GK, Parharidis GE, Karvounis HI, Gemitzis KD, Styliadis IH, Louridas GE. Doppler echocardiographic evaluation of right ventricular diastolic function in hypertrophic cardiomyopathy. Eur J Echocardiogr. 2002 Jun;3(2):143-8.

49: Efthimiadis GK, Parharidis GE, Gemitzis KD, Nouskas IG, Karvounis HI, Styliadis IK, Louridas GE. Doppler echocardiographic evaluation of right ventricular diastolic function in isolated valvular aortic stenosis. J Heart Valve Dis. 1999 May;8(3):261-9.

50: Parharidis G, Nouskas J, Efthimiadis G, Styliadis J, Gemitzis K, Hatzimiltiadis S, Karoulas T, Tsifodimos D. Complete left bundle branch block with left QRS axis deviation: defining its clinical importance. Acta Cardiol. 1997;52(3):295-303.

Επιστημονικό Υλικό


ΕνημέρωσηΩράριο

Καθημερινά 09:00-13:00

Επικοινωνία

Τηλ: 2310993954
E-mail: efthymos@med.auth.gr

Στελέχωση

Γεώργιος Κ Ευθυμιάδης, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ
Δέσποινα Γ Παρχαρίδου, Ειδικευομένη Καρδιολογίας, διδάκτωρ ΑΠΘ
Ευστάθιος Δ Παγκουρέλιας, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ
Θωμάς Δ Γκόσιος, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ
Ματθαίος Διδάγγελος, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ
Αντώνιος Α Πανταζής, Consultant Cardiologist, The Heart Hospital, UCLH (Εξωτερικός Συνεργάτης)

Τελευταία Νέα

To 14ο Συνέδριο «New Trends in Cardiology» πρόκειται να διεξαχθεί στις 11-12 Απριλίου 2014,...
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Α' Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ αναβαθμίστηκε και είναι...

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Καταχώρηση

This site is powered by Neoweb unit of Inventics Corporation