Διοίκηση

Α' Καρδιολογική Κλινική

Διευθυντής Κλινικής Χαράλαμπος Καρβούνης

Καθηγητές

Γεώργιος Γιαννόγλου
 
   
Αναπληρωτές Καθηγητές Σταύρος Χατζημιλτιάδης
  Γεώργιος Eυθυμιάδης
  Αντώνιος Ζιάκας

Επίκουροι Καθηγητές

Γεώργιος Σιάνος
   
   

Λέκτορες

Γεώργιος Γιαννακούλας
  Θεόδωρος Καραμήτσος

Ιατροί ΕΣΥ
 
   

 
 Διευθυντές Γεώργιος Καζινάκης
 
  Περικλής Κουνατιάδης
  Στέλιος Παρασκευαϊδης
  Γρηγόριος Σαββόπουλος
  Αμαλία Μπουφίδου

Προϊσταμένη Κλινικής

Δέσποινα Μανίτσα

Προϊσταμένη Στεφανιαίας Μονάδας

Μαρία Λαλοπούλου
   

Προϊσταμένη Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου

Αναστασία Πολίτου